Laenud ilma konto väljavõtteta

Laenu saamise üks kõige olulisemaid eeldusi on piisava sissetuleku olemasolu ning seega tuleb laenude taotlemisel alati esitada kontode väljavõte või muu tõestus, mis tagab laenuandjale, et taotlejal on piisavalt suur sissetulek, mis võimaldab laenumaksetega igakuiselt hakkama saada. Vahel aga võib juhtuda, et teatud põhjustel ei ole võimalik esitada oma konto väljavõtet või ülevaadet oma sissetulekutest ja väljaminekutest – näiteks saad töötasu sularahas või konto väljavõttel nähtub makseid, mida sa ei sooviks teistele näidata.

Laenuandja Aeg saada Saate SMS Vanus MAX summa Tähtaeg Taotle Laenu
Ferratum 10 min Yes 19 – 70 4000 € 99 kuud Taotle Laenu
Moneyzen 1 päev No 18 – 73 10000 € 7 aastat Taotle Laenu
bobdora 5 min Yes 18 – 70 10000 60 kuud Taotle Laenu
raha24 60 min No 17 – 70 5000 60 kuud Taotle Laenu
laen.ee 15 min No 18 – 70 7500 € 5 aastat Taotle Laenu
Creditstar 10 min Yes 18 – 70 5000 € 36 kuud Taotle Laenu
inbank 1 päev No 21 – 70 10000 € 72 kuud Taotle Laenu
kreditex 1 päev No 18 – 70 5000 € 60 kuud Taotle Laenu
boonuslaen 15 min No 18 – 70 4000 € 30 päeva Taotle Laenu
SMSraha 15 min Yes 18 – 70 1000 € 3 aastat Taotle Laenu
monefit 10 min No 18 – 70 10000 € 45 kuud Taotle Laenu
Coop 1 päev No 18 – 70 15000 € 72 kuud Taotle Laenu
Credit24 10 min No 18 – 70 5000 € 60 kuud Taotle Laenu
SMS money 1 päev No 18 – 70 1000 € 3 aastat Taotle Laenu
tfbank 1 päev No 18 – 70 10000 € 84 kuud Taotle Laenu
 

Laenud ilma konto väljavõtteta oleksid lahenduseks sellises olukorras, ent kahjuks ei ole Eestis võimalik saada mitte ühtegi laenu ilma, et tuleks esitada detailne ülevaade oma sissetulekust. Selle piirangu põhjuseks on Eesti seadusandluse poolt reguleeritud laenu väljastamise tingimused, mis sätestavad, et kõik laenuandjad peavad veenduma laenutaotleja krediidivõimekuses – ehk lühemalt öeldes, ettevõtted peavad lähtuma vastutustundliku laenamise põhimõttest.

Vastutustundliku laenamise põhimõte

Vastutustundliku laenamise põhimõte tähendab, et laenuandja peab enne laenu väljastamist võtma kasutusele kõik vajalikud meetmed, hindamaks enne laenu väljastamist taotleja krediidivõimekust. Seega peab laenuandja enne laenu andmist veenduma, et laenutaotlejal on piisavalt suur sissetulek, mis õigustab laenusumma tagasimaksete suurust ja ei too taotlejale kaasa hilisemaid probleeme. Antud põhimõte kehtib kõigile ettevõtetele, kes annavad laenu, see tähendab ka ettevõtteid, mis ei ole krediidiasutustena registreeritud. Lähtuvalt sellest põhimõttest ei ole laenud ilma konto väljavõtteta Eestis enam võimalikud ning alati, kui on soov laenu taotleda, tuleb esitada ka konto väljavõte.

Kuna laenuandjal lasub kohustus kontrollida taotleja krediidivõimekust nii, et see võimaldab selgeks teha taotleja majandusliku olukorra, võib laenuandja paluda infot ka muude asjaolude kohta, lisaks konto väljavõttele. Seetõttu tuleks laenu võtmisel arvesse võtta, et lisaks arvelduskontode info esitamisele võib olla vajalik muude sissetulekute tõestamine ning kogu muu info, mis aitab laenuandjal selgeks teha, kas taotleja suudaks laenu tagasi maksta. Lihtsustatult võttes ei ole niivõrd oluline roll väljavõttel endal, kui lihtsalt sellel, et taotleja annaks laenufirmale piisavalt palju infot, mis võimaldaks konkreetselt välja selgitada taotleja maksevõimekuse. Seega, kui olid alla andnud, kuna arvasid, et laenud ilma konto väljavõtteta on end täiesti minetanud, kuid sul ei laeku näiteks sissetulek arvelduskontole, vaid sularahas, ei tähenda see, et laenu ei ole võimalik saada – sel puhul tuleks lihtsalt esitada laenutaotlusega koos palgatõend ja muu info oma sissetulekute ja väljaminekute kohta.

Laenutaotluse tegemisel on oluline silmas pidada ka seda, et laenuandjal on kohustus kontrollida taotleja maksekäitumist Krediidiinfost – seega, kui taotlejal on kehtivaid maksehäireid, ei ole laenu võimalik saada ka siis, kui tekkinud on piisav sissetulek. Pangalaenu ei pruugi saada ka siis, kui taotlejal on kunagi olnud maksehäired, mis küll ei ole enam aktiivsed, ent on nähtavad maksekäitumise ajaloost ning seega võib pank võtta seda kui märki probleemsest maksekäitumisest. Tavaliste tagatiseta laenude puhul ei ole mineviku maksehäired olulised ning kontrollitakse üksnes kehtivate probleemide olemasolu.

Vastutustundliku laenamise põhimõte laieneb kõikidele laenutoodetele, sealhulgas tagatiseta laenud nagu kiirlaenud, tarbimislaenud ja krediitkaardid ning ka tagatisega laenud nagu hüpoteeklaenud ja autolaenud – seni, laenusuhtes on laenaja eraisik ja laenuandja ettevõte, on vastutustundliku laenamise põhimõte kohane. Reeglist on välistatud üksnes ettevõttelt ettevõttele laenud, mille tingimused on pisut erinevad ja paindlikumad.

Laen ilma palgatõendita vs laenud ilma konto väljavõtteta – mis on erinevus?

Üks olulisi asjaolusid, mida tihti segi aetakse, on erinevus konto väljavõtte ja palgatõendi vahel. Nimelt on laenuandjate tingimustes alati kirjas nõue esitada viimase kuue kuu konto väljavõte või palgatõend. Kuigi konto väljavõtet saab sisuliselt võtta kui tõestust palga kohta, ei ole tegemist palgatõendiga.

Palgatõendi näol on tegemist raamatupidamisdokumendiga, mille väljastab tööandja ning kus on detailselt kirjas andmed töötaja palga kohta. Palgatõend ei ole aga alati vajalik ning see on enamjaolt nõutav üksnes panga poolt näiteks kodu ostes või sõidukit liisides, seega panga puhul ei tule laen ilma palgatõendita kõne alla. Kiirlaen ilma palgatõendita on aga olemas ning enamjaolt ei ole ühegi kiirlaenu taotlemisel vaja esitada palgatõendit, sobib üksnes konto väljavõtte. Kuna kiirlaenu taotlemine käib väga kiirelt, ent palgatõendi hankimine ei pruugi kulgeda niivõrd kiiresti kui vaja, on kiirlaen ilma palgatõendita tavaline nähtus ning ühtlasi ka üks põhjuseid, miks inimesed eelistavad pigem kiirlaene kui pangalaene.

Laen ilma palgatõendita ei erine aga oluliselt pangalaenudest, kui asi puudutab laenutaotleja majanduslikke näitajaid – kuigi kiirlaenu taotlemisel ei tule esitada lisatõestuseid ja piisab konto väljavõttest, peab konto väljavõttel nähtuma, et oled vähemalt viimased 6 kuud saanud stabiilselt sissetulekut. Ainuke erinevus seega ongi asjaolu, kas on vajalik küsida ka oma tööandjalt palgatõendi dokument või piisab üksnes arvelduskontode väljavõttest.

Miks ei ole võimalik võtta laenu ilma palgatõendita või konto väljavõtteta?

Sellise piirangu loomise taga peitub tegelikult soov kaitsta laenuvõtjaid võlaprobleemide küüsi sattumise eest – krediidiasutuse roll peaks olema pigem nõuandev, kuna asutuses töötavad professionaalid hindavad taotleja krediidivõimekust põhjalikult, selgitamaks välja, kas taotleja suudab laenumaksetega toime tulla. Kui raha on kiiresti vaja, ei pruugi laenutaotleja ise olla väga objektiivne oma majandusliku olukorra suhtes ning oma võimeid kiputakse väga kiiresti üle hindama. Selle vältimiseks ongi oluline, et krediidiandja oleks taotluse hindamisel hoolikas ja lähtuks riiklikult kehtestatud vastutustundliku laenamise põhimõttest.

Laenu ei tasuks kunagi võtta siis, kui tead juba, et su sissetulek on muutumas radikaalselt väiksemaks, sul ei ole tööd või sul on väga palju kohustusi, mistõttu ei sooviks sa näidata oma konto väljavõtet. Kui oled juba mitmete väikeste laenude kütkeis, oleks paslik mõelda laenude refinantseerimisele, mis võimaldaks laenusummad kokku koondada ja seeläbi vähendada laenu kuumakset.

Kui sul on aga tekkinud juba maksehäired ja laenu ei anta või sul ei ole sissetulekut, ei tohiks laenu võtta. Selle kaitseks ongi kehtestatud rangemad piirangud, mis aitavad vältida olukordi, kus laenu võtab taotleja, kellel tegelikult sissetulekut ei ole. Laen tundub küll kui ainuõige lahendus, ent seda tuleb hakata tagasi maksma juba järgmine kuu ning sissetuleku puudumise korral tõmbad end laenukeerisesse, millest välja saamine ei ole sugugi lihtne. Kui laenu ei ole võimalik õigel ajal tagasi maksta, hakkavad kasvama intressisummad, viivised ning lisanduvad ka halvimal juhul kohtukulud. Hetke ajendil võetud laen võib rahuldada kiire vajaduse, aga see võib ka kaasa tuua tõsised probleemid, mis kimbutavad sind veel aastaid peale laenu võtmist.

Vastutustundliku laenamise põhimõte on mõeldud tarbijate toetamiseks ning majanduse arendamiseks, seega juhul, kui laenutaotluse vastus on eitav, ei tasuks seda võtta, kui negatiivset nähtust, vaid pigem kui viidet sellele, et peaksid mõtlema, kuidas oma sissetulekut suurendada. Seega on see piirang pigem motivaator, mis aitab oma elu õigele kursile seada ja vältida võlaprobleemide teket.

Reklaam

monefit

creditstar

ferratum

credit24